O nás


Sme spoločnosť , ktorej predmetom činnosti je projekcia a realizácia stavieb. Pôsobíme na trhu od roku 2010. Za ten čas sme navrhli cca.150 individuálnych projektov a zrealizovali cca.50 stavieb. Naš tím pozostáva z ľudí - projektantov,ktorí disponujú odbornosťou, dlhoročnou praxou a skúsenosťami z odboru stavebníctva. V snahe udržať krok s dobou sa snažíme o kontinuálne vzdelávanie a   sledovanie trendov v oblasti modernej architektúry a stavebníctva. Dôraz kladieme aj na environmentálne aspekty.


V realizačnej časti ponúkame klientovi  varianty materiálového a technologického riešenia stavby, tak aby sa investor mohol rozhodnúť . Takýto súlad nám poskytuje veľké množstvo príležitostí ako vstúpiť do stavebného procesu v rôznych fázach a tak zabezpečiť ich úspešné zvládnutie.

 V rámci našej činnosti využívame spoluprácu  len overených  dodávateľov materiálov a služieb.

Pri práci uplatňujeme proklientský prístup s cieľom maximálnej spokojnosti zákazníka


Od roku 2018 sme svoju činnosť rozšírili o poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov , ktorí vykonávajú prácu zaradenú do 1 alebo 2 kategórie rizikových prác spôsobom v zmysle   § 30 aa ods.2 písm. d) zákona č.355/2007 Z.z.,


Veríme,  že Vás naša ponuka osloví a spoločne sa pustíme do práce.

 

Konateľ  spoločnosti: Tomáš Kovár

Tel: 0911 361 712

Mail: tomas.kovar@prorea.sk

Prorea, s.r.o.

Projekt a realizácia pod jednou strechou