Referencie

,,Stavebné úpravy ZUŠ, výmena strechy, zateplenie, úpravy priestorov podkrovia na učebne ´´

Rozšírenie kapacity materskej školy ,,Lienka´´ , na ulici 1. Mája , 020 01 Púchov    

Oplotenie areálu Makyta – oprava, Púchov, číslo parcely – KN-C 1679/32, 1677/2, 1677/3

Budova hospodárskej správy č.p.4451 - zmena spôsobu využitia na dielne a kanc. priestory

Hospodárska budova – Novostavba, Visolaje, číslo parcely – KN-C 682/15

Oceľová hala Púchov, číslo parcely – 1677/2, 1677/3

Rodinný dom – Novostavba, Dohňany číslo parcely KN C - 1206/69,1206/87

Billboard – novostavba, Horné Kočkovce, číslo parcely – 539/12, 539/25

Rodinný dom – Novostavba, Nosice, číslo parcely – KN-C 1391/20, 1391/21

Polyfunkčný bytový dom – nadstavba, Púchov č. parcely 1315/1,1315/5,1317/1

Dielňa – nadstavba Horné Kočkovce, číslo parcely - 563/21, 563/22, 563/23Číslo popisné - 4541

Zateplenie objektu Penzión SISI, Svätoplukova 1013, 020 01 Púchov

Ubytovňa SISI, Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov, Prestavba podkrovia - ( zmena účelu užívania stavby na Ubytovňa SISI )

Rodinný dom – Novostavba Dolná Mariková, číslo parcely – KN-C 1543/1, 1542/1

Zmena spôsobu užívania z odborného učilišťa na ,,Administratívna budova + služobné ubytovacie bunky´´

Rodinný dom – nadstavba Lysá pod Makytou - Dešná , parcela číslo 4335, č.d. 814

Nadstavba + prístavba, Bel. Slatiny , č.d. 2244

Rodinný dom – prestavba a nadstavba , kat. územie Dohňany, okres Púchov

Rodinný dom – novostavba - Veľká Bytča , č.d. 1027 , parcela č. 412/1

Rodinný dom – novostavba - Veľká Bytča , parcela č. 443/1, 443/3

Rodinný dom – novostavba - Kat. územie Hliník n/váhom , parcela č. 406

Hospodárska budova – novostavba -  Dešná 690, parcela č. 3207/2

Rodinný dom – prestavba, prístavba -  Papradno, číslo parcely - 1396

Rodinný dom – prestavba a nadstavba - Veľká Bytča , č.d. 1027 , parcela č. 412/1

Rodinný dom 334/1 – prístavba , prestavba - Staničná 334/1 , 018 61 Beluša, parcela č. 749/6

Súkromná stredná odborná škola – prestavba, M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín

Chata - oprava hosp. budovy + novostavba altánku - Lazy pod Makytou, číslo parcely- 698/1

OBCHODNÉ PRIESTORY – NOVOSTAVBA, k.ú. Horné Kočkovce,parc.č. 1704/24

Administratívno-prev. budova – prestavba, prístavba - zmena užívania priestorov na spoločenskú miestnosť Púchov, číslo parcely-1677/1

Rodinný dom – novostavba, Hevlín, parc. č. 710/37

Hotel Wili – Púchov – nadstavba, VABA,a.s., Streženická cesta 1025, 020 01 Púchov

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, k.ú. Horná Breznica, parc.č. 345/2, 346

STAVEB. ÚPRAVY REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU, k.ú. Záriečie,parc.č. 483

Hospodársky objekt – prestavba Dúlov – kat. územie Dúlov, okres Ilava, parcely č. 525, 526

Záhradná chata – prístavba, nadstavba - Púchov, číslo parcely- 2179/477

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – DREVODOM, k.ú. Horná Maríková, parc.č. 1922/5

Rodinný dom – Novostavba, Dohňany, číslo parcely – KN-C 1112/8

Rodinný dom č. 205 – prestavb,a Lysá pod Makytou č. domu 205, 020 54 , Lysá pod Makytou

Rodinný dom – prestavba, Lúky pod Makytou , číslo domu 158 , parcela č. 27

Murovaná Hala – novostavba, Beluša, číslo parcely- 3786/182

Rodinný dom – novostavba, Streženice, číslo parcely- 164/4, 165/5

Rodinný dom – nadstavba, Lúky 157, 020 53

Kaviareň – prestavba, Svätoplukova 020 01 Púchov , parcela č. 1677/1

Rodinný dom – novostavba, k.ú. Nimnica,parc.č. 201/3, 200/3, 203/5

Oporný múr – novostavba, Nimnica , parcela č. 395/4

Rodinný dom – prestavba a nadstavb,a Púchov , ul. Novonosická č.d. 561/50

Rodinný dom 135 – prestavba, Novonosická č. domu 135, 020 01 Púchov

RODINNÝ DOM – novostavba, Nimnica, číslo parcely-1136/6

Rodinný dom – prestavba + nadstavba, Mestečko číslo domu - 21 , 020 52 Mestečko

Nabijareň – prestavba, Continental

Rodinný dom – prístavba, Lazy pod Makytou – parcela číslo domu 451

Rodinný dom – novostavba Kotešová , parcela č. 1353/5

Zrubový dom – novostavba, Papradno – parcela číslo KN-15993  

Prednášková miestnosť – oprava CONTINENTAL MATADOR RUBBER s.r.o., Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

Kongresová sála – oprava - CONTINENTAL MATADOR RUBBER s.r.o., Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

Rodinný dom – prestavba, Dohňany č.domu - 398

Rodinný dom – novostavba, Dolná Breznica, číslo parcely-757/35,757/29

Rodinný dom – novostavba, Dolná Breznica – parcela číslo KN 614/1

RODINNÝ DOM ( bungalov ) – novostavba Dolná Breznica, číslo parcely - 614/2

Rodinný dom – prestavba Číslo domu - 172

MŠ – Lysá pod Makytou , 020 54

Rodinný dom – novostavba, Považská Bystrica - Jelšové – parcela číslo KN 5036/11

Rodinný dom – novostavba, Dohňany , parcela č. 1206/11-12

Rodinný dom – nadstavba, Lúky pod Makytou č. domu 215

Rodinný dom – novostavba, Hrabovka - Púchov , parcela č. 1472/1

Rodinný dom – novostavba, Veľké Jankovce – parcela číslo KN 82/6

Rodinný dom – novostavba, Mojtín, číslo parcely-114,115/1

Polyfunkčná budova – novostavba, Záriečie – parcela číslo KN 642/3

Rodinný dom – novostavba, Mestečko číslo parcely 93/8

SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA – novostavba, Udiča- číslo parcely 1341/1

Rodinný dom – novostavba, Dolné Kočkovce – parcela číslo KN 385

Nebytový priestor – prestavba, na kaderníctvo Okružná 150/26, 022 04 Čadca

Rodinný dom – prestavba + nadstavba, Lysá od Makytou časť Dešná, č. domu 675

Rodinný dom – novostavba, Obec Lazy p/ Makytou

Rodinný dom – prestavba, Papradno, č. domu 713

Rodinný dom – prestavba, Pružina

Rodinný dom – Nadstavba, Púchov, číslo parcely – KN-C 2179/130

Rodinný dom – Novostavba, Púchov, číslo parcely - 2443/70, 2443/73, 2443/74, 244/10, 2443/9

RODINNÝ DOM – nadstavba, prístavba Púchov, ul. Janka Kráľa 1117/61

Budova občianskej vybavenosti, Námestie slobody, Púchov 020 01

Rodinný dom – novostavba, Dohňany - číslo parcely 1120/7

RODINNÝ DOM– prestavba, Púchov- číslo domu 1134/87

Obecný úrad – Lysá pod Makytou, 020 54

Rodinný dom – novostavba, Kotešová , parcela č. 1353/4

Sociálne zariadenie k výrobnému objektu – novostavba – Piešťany

Rodinný dom – novostavba, Pov Teplá – parcela číslo KN 544/2

Rodinný dom – prestavba, Pružina č.211, číslo parcely-851/1,851/2,852

Rodinný dom – prestavba a zmena užívania na Kaviareň Ul. Trenčianska 467, 020 01 Púchov  

Administratívno-prev. budova – prestavba, prístavba – zmena užívania priestorov na disko club Púchov, číslo parcely-1677/1

Rodinný dom – novostavba, Dohňany, parc. č. 1206/157 a 1206/156

Rodinný dom – prestavba, Dohňany číslo domu 120

POLYFUNKČNÝ OBJEKT – zmena dispozície 2.NP, Púchov- Nosice , parcela 76/11

Rodinný dom – prestavba a nadstavba, Dolné Kočkovce – číslo domu 7/14 – parc.757 , 020 01 Púchov

RODINNÝ DOM – nadstavba, prístavba Púchov, ul. Janka Kráľa 1117/61

Rodinný dom – novostavba, Horné Kočkovce - Púchov , parcela č. 1608/96

RODINNÝ DOM– novostavba, Zemianska Závada, číslo parcely- 35/1, 35/2

Rodinná chata NELE – novostavba, Lazy pod Makytou, číslo parcely- 995

Rodinný dom – novostavba, Obec Donovaly, č.p.3629/57,3629/32

Rodinný dom – Novostavba, Dohňany, číslo parcely – KN-C 1112/10

Rekonštrukcia záhradnej chaty, Kéblie, číslo parcely – 2582/1

Obchodný priestor+bytová jednotka – novostavba, Púchov, číslo parcely-456/5

Rodinný dom – prestavba a nadstavba, Púchov , ul. Novonosická č.d. 561/50

WC pri hasičskej zbrojnici – Nosice – novostavba