Kontakt

PROREA, s.r.o.
Moravská 1629/41, 
020 01 Púchov,
IČO: 52 206 076
DIČ 2120930207
IČ DPH: 2120930207

Vložka číslo: 37751/R Obchodného registra Okresného súdu Trenčín

Tel: 0911 361 712 - Projekcia a realizácia stavieb - Tomáš Kovár
mail: tomas.kovar@prorea.sk


Tel: 0918 060 533 - Pracovná zdravotná služba - Mgr. Katarína Kovárová

mail: katarina.kovarova@prorea.sk