O nás

O nás

Firma pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 najskôr ako živnosť a od roku 2010 ako projekčno realizačná spoločnosť. Od začiatku kladieme dôraz na spokojnosť zákazníka, lebo len spokojný zákazník vie šíriť dobré meno spoločnosti . Preto ku každému klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa pochopiť jeho predstavy a vízie. Tie následne spracujeme do návrhov a ďalej konzultujeme s klientom. Až keď je návrh podľa predstáv investora rozpracujeme projekt do požadovaného stupňa projektovej dokumentácie. Ku každému návrhu spracovávame 3D model teda vizualizáciu, na ktorej vidíme v reálnom čase ako bude výsledný návrh vyzerať. Aj vizualizácie sa spracovávajú v rôznych kvalitatívnych vyhotoveniach. Pri návrhu diela postupujeme v súlade s platnou legislatívou a kladieme dôraz na energetickú efektívnosť výsledného návrhu. Dôsledne si mapujeme prostredie a miesto, kde sa objekt bude realizovať, tak aby zanechal čo najmenšiu ekologickú stopu. Pri návrhu sa snažíme používať prírodné a ekologické materiály . Cieľom firmy je produkovať kvalitu nie kvantitu. Lebo len kvalitná architektúra pretrvá veky.

Po spracovaní projektovej dokumentácie ponúkame vybavenie potrebných vyjadrení dotknutých štátnych orgánov potrebných pre vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia ( inžiniering ). To znamená že Vám odovzdáme nielen projektovú dokumentáciu ale aj územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Po zrealizovaní diela zabezpečujeme aj kolaudáciu stavby s uvedením priestorov do prevádzky.

Pri realizácií našich projektov poskytujeme autorský a stavebný dozor. Je potrebný pre zabezpečenie kontroly stavebných prác na stavbe . Ide o kontrolu stavebnej firmy či postupuje podľa schválenej projektovej dokumentácie , kontroluje časový harmonogram, dozerá aby dielo malo všetky potrebné časti zhotovené s príslušnými normami. Kontroluje stavebný denník, preberá práce za investora a dozerá na bezpečnosť práce na stavbe.

Poskytujeme aj poradenstvo v oblasti stavebníctva. Riešime problémy na stavbe , vykonávame audity na odhaľovanie chýb a nedostatkov stavebných prác . To je podkladom pre nastavenie ďalších pracovných  postupov či už pri projekcii alebo realizácii diela.

Našou poslednou činnosťou je realizácia stavieb či už našimi pracovníkmi alebo subdodávateľmi.

Všetko sú to ľudia a firmy, s ktorými máme len dobré skúsenosti a spolupracujeme dlhodobo. Ak sme Vás oslovili vieme vám pomôcť v každej časti stavebného procesu. Či je to návrh, projekt, dozor, poradenstvo alebo realizácia.

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Konateľ spoločnosti: Tomáš Kovár


Tomáš Kovár ( projektový manažer, projektant ) 

2004 – ukončená SPŠS Emila Belluša v Trenčíne odbor pozemné stavitelstvo, začiatok pôsobenia vo firme Drevodom Rajec, s.r.o. ako kreslič a projektant, založenie živnosti a samostatná projekčná činnosť 

2004-2007 štúdium na STU Bratislava FA architektúrý, rozvoj podnikania úplné osamostatnenie a nová progresívna tvorba projektov 

2010 – založenie spoločnosti Prorea a prepojenie doteraz čisto projekčnej firmy z realizáciou týchto projektov. Realizácia pozemných stavieb, interiérov a exteriérov 

2012 – zameranie sa na oblasť realizácie stavieb, komunikácia projektant , realizátor a klient. Prostredník medzi nápadom a klientom. Štúdia nových technológií a materiálov. Zameranie sa na zelené stavby a stavby z dreva