Stavebný dozor

Stavebný dozor

Cena

20 €/hod

Info:

Stavebný dozor počas realizácie účtujeme na základe času stráveného na stavbe a dopravou k nej. Pri projektoch mimo okresu Púchov sú k cene času na stavbe pripočítané cestovné náklady dopravy na miesto stavby uvedené v cenníku ostatných služieb.


Kedy potrebujete stavebný dozor:


Povinnosť stavebného dozoru ukladá stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

 • pri svojpomocnej výstavbe, kedy jednotlivé práce sú realizované svojpomocne
 • ak sú práce na stavbe realizované dodávateľsky po jednotlivých etapách (hrubá stavba, dokončovacie práce, atď.)
 • v prípade ak stavebný dozor doporučí stavebný úrad
 • pri stavbe domu na kľúč Vám odporúčame nezávislý stavebný dozor, ktorý dôkladne skontroluje stavebné postupy a práce Vašej dodávateľskej firmy
Povinnosti stavebného dozoru :

 • dodržanie všeobecných technických požiadaviek
 • dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • stavebný dozor dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil
 • sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov
 • rieši technické otázky s dodávateľom stavby
 • kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho
 • zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby
 • zúčastní sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadne na odstránenie kolaudačných chýb
Orientačná cena za stavebný dozor je 1 % z ceny stavby

Autorský dozor

Cena

25 €/hod

Info:

Autorský dozor počas realizácie účtujeme na základe času stráveného na stavbe a dopravou k nej. Pri projektoch mimo okresu Púchov sú k cene času na stavbe pripočítané cestovné náklady dopravy na miesto stavby uvedené v cenníku ostatných služieb.


Cestovné náklady

Cena

25 €/hod + 0,3 €/km


Info

Pri projektoch mimo okres Púchov účtujeme k cenám projektov cestovné náklady. Cena za jeden výjazd obsahuje cestovné náklady vrátane času cesty na miesto stavby a nazad.